20/09/2019
Συζητήθηκαν δράσεις κοινού ενδιαφέροντος, αλλά και εμπέδωσης του κοινού αισθήματος ασφαλείας.

ΚΟΖΑΝΗ · 20/09/2019
Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία, η αλληλοενημέρωση καθώς και η εμπέδωση ότι τα προβλήματα είναι κοινά και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από όλους μαζί

ΓΡΕΒΕΝΑ · 20/09/2019
Η μεγάλη συμμετοχή του κόσμου θα έιναι ο οδηγός κατάρτισης του τεχνικού προγράμματος.

ΓΡΕΒΕΝΑ · 20/09/2019
Διαγράμμιση του δρόμου Παναγιά-Δεσκάτη έως τα διοικητικά όρια του ΔήμουΚΑΣΤΟΡΙΑ · 20/09/2019
Τρίτη 24 Σεπτεμβρίου 2019 και ώρα 8:30 π.μ
Show more