· 

Ριζοπούλου Εύη. Υποψήφια δημοτική σύμβουλος Καστοριάς