ΚΟΖΑΝΗ

ΚΟΖΑΝΗ · 20/09/2019
Σκοπός της συνάντησης ήταν η γνωριμία, η αλληλοενημέρωση καθώς και η εμπέδωση ότι τα προβλήματα είναι κοινά και θα πρέπει να αντιμετωπιστούν από όλους μαζί

ΚΟΖΑΝΗ · 20/09/2019
Συζητήθηκαν τα ενεργειακά προβλήματα του τόπου με έμφαση στις διαφαινόμενες δυσμενείς εξελίξεις στη ΔΕΗ και την περιοχή.

ΚΟΖΑΝΗ · 20/09/2019
Έξυπνες πόλεις και E-Mobility για τη Μετάβαση στην Καθαρή Ενέργεια

ΚΟΖΑΝΗ · 19/09/2019
Ο Δήμαρχος διατύπωσε τους δικούς προβληματισμούς και τις δικές του ανησυχίες


ΚΟΖΑΝΗ · 19/09/2019
Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Κοζάνης

Show more