Φιλίππου Χρυσούλα του Αναστασίου. "Ώρα για δουλειά"

 

Φιλίππου Χρυσούλα του Αναστασίου

 

Κάτοχος Προπτυχιακού Διπλώματος στη «Διαχείριση Αγροτικού Περιβάλλοντος και Φυσικών Πόρων»του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.

 

Κάτοχος Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης στην «Περιβαλλοντική Πολιτική και Διαχείριση»του Πανεπιστημίου Αιγαίου.

 

Μέλος του ΣυλλόγουΦίλων Περιβάλλοντος Καστοριάς.

 

Ήταν Μέλος της Εθελοντικής Ομάδας (δεν υφίσταται πλέον) ως Περιβαλλοντικός Επιστήμων για τη Διαχείριση της λίμνης της Καστοριάς.

 

Μέλος του Περιβαλλοντικού Επιστημονικού Προσωπικού του Τμήματος Περιβάλλοντος του Δήμου Καστοριάς.

 

Γνώσεις Η/Υ, μιλάει Αγγλικά.

 

Δραστηριοποιείται επαγγελματικά στην οικογενειακή της Γουνοποιητική Επιχείρηση.

 

Είναι παντρεμένη κι έχει δύο παιδιά.

 

Της αρέσουν οι αθλητικές δραστηριότητες, το διάβασμα και η μουσική.

 

Για μας ήρθε πια η ώρα να δουλέψουν νέα και καταρτισμένα άτομα για το Δήμο της Καστοριάς, ήρθε η ώρα για συνεργασία ήρθε η ώρα για δουλειά.

 

Δημοσιεύσεις

Ψιλοβίκος Α., Φιλίππου Χ., Μαργώνη Σ., Μαντζαφλέρη Ν., ΚούγκολοςΑ. (2006), Σύγκριση δύο αλγορίθμων χωρικής προσομοίωσης των ποιοτικών παραμέτρων των υδάτων της λίμνης της Καστοριάς, χρησιμοποιώντας Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών, στο: Μονάδες μικρής κλίμακας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων (Πρακτικά Συνεδρίου), σελ. 25-32 Συνέδρια

 

Μονάδες μικρής κλίμακας επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, Πορταριά, Ελλάδα, 8-9 Απριλίου, 2008, Ψιλοβίκος Α., Φιλίππου Χ., Μαργώνη Σ., Μαντζαφλέρη Ν., ΚούγκολοςΑ. (2006), Σύγκριση δύο αλγορίθμων χωρικής προσομοίωσης των ποιοτικών παραμέτρων των υδάτων της λίμνης της Καστοριάς, χρησιμοποιώντας Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών (Παρουσίαση σε πόστερ) • Υδατικά αποθέματα της Δυτικής Μακεδονίας: Διαχείριση, Ανάπτυξη, Προοπτικές, Κοζάνη, 8-10 Μαΐου 2009 (Συμμετοχή στο συνέδριο)