Τοποθετήστε την ροή ενημέρωσης του enimerosou.gr στην δική σας ιστοσελίδα ή blog αντιγράφοντας των κώδικα:


500pxl x 3 items. Scroll Step 15sec. 10 feed items:

<!-- start feedwind code --><script type="text/javascript">document.write('\x3Cscript type="text/javascript" src="' + ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'feed.mikle.com/js/rssmikle.js">\x3C/script>');</script><script type="text/javascript">(function() {var params = {rssmikle_url: "http://enimerosou.jimdo.com/rss/blog",rssmikle_frame_width: "500",rssmikle_frame_height: "350",frame_height_by_article: "3",rssmikle_target: "_blank",rssmikle_font: "Arial, Helvetica, sans-serif",rssmikle_font_size: "12",rssmikle_border: "off",responsive: "off",rssmikle_css_url: "",text_align: "left",text_align2: "left",corner: "off",scrollbar: "on",autoscroll: "on",scrolldirection: "up",scrollstep: "15",mcspeed: "30",sort: "New",rssmikle_title: "on",rssmikle_title_sentence: "Enimerousou.gr : Ροή Ενημέρωσης Δυτικής Μακεδονίας",rssmikle_title_link: "http://www.enimerosou.gr",rssmikle_title_bgcolor: "#0066FF",rssmikle_title_color: "#FFFFFF",rssmikle_title_bgimage: "",rssmikle_item_bgcolor: "#FFFFFF",rssmikle_item_bgimage: "",rssmikle_item_title_length: "200",rssmikle_item_title_color: "#0066FF",rssmikle_item_border_bottom: "on",rssmikle_item_description: "on",item_link: "off",rssmikle_item_description_length: "380",rssmikle_item_description_color: "#666666",rssmikle_item_date: "gl1",rssmikle_timezone: "Etc/GMT",datetime_format: "%b %e, %Y %k:%M",item_description_style: "text+tn",item_thumbnail: "crop",item_thumbnail_selection: "auto",article_num: "10",rssmikle_item_podcast: "off",keyword_inc: "",keyword_exc: ""};feedwind_show_widget_iframe(params);})();</script><div style="font-size:10px; text-align:center; width:500px;"><a href="http://feed.mikle.com/" target="_blank" style="color:#CCCCCC;">RSS Feed Widget</a><!--Please display the above link in your web page according to Terms of Service.--></div><!-- end feedwind code --><!--  end  feedwind code -->300pxl x 3 items. Scroll Step 10sec.  10 feed items:

<!-- start feedwind code --><script type="text/javascript">document.write('\x3Cscript type="text/javascript" src="' + ('https:' == document.location.protocol ? 'https://' : 'http://') + 'feed.mikle.com/js/rssmikle.js">\x3C/script>');</script><script type="text/javascript">(function() {var params = {rssmikle_url: "http://enimerosou.jimdo.com/rss/blog",rssmikle_frame_width: "300",rssmikle_frame_height: "350",frame_height_by_article: "3",rssmikle_target: "_blank",rssmikle_font: "Arial, Helvetica, sans-serif",rssmikle_font_size: "12",rssmikle_border: "off",responsive: "off",rssmikle_css_url: "",text_align: "left",text_align2: "left",corner: "off",scrollbar: "on",autoscroll: "on",scrolldirection: "up",scrollstep: "15",mcspeed: "30",sort: "New",rssmikle_title: "on",rssmikle_title_sentence: "Enimerousou.gr : Ροή Ενημέρωσης Δ. Μακεδονίας",rssmikle_title_link: "http://www.enimerosou.gr",rssmikle_title_bgcolor: "#0066FF",rssmikle_title_color: "#FFFFFF",rssmikle_title_bgimage: "",rssmikle_item_bgcolor: "#FFFFFF",rssmikle_item_bgimage: "",rssmikle_item_title_length: "45",rssmikle_item_title_color: "#0066FF",rssmikle_item_border_bottom: "on",rssmikle_item_description: "on",item_link: "off",rssmikle_item_description_length: "150",rssmikle_item_description_color: "#666666",rssmikle_item_date: "gl1",rssmikle_timezone: "Etc/GMT",datetime_format: "%b %e, %Y %k:%M",item_description_style: "text+tn",item_thumbnail: "crop",item_thumbnail_selection: "auto",article_num: "10",rssmikle_item_podcast: "off",keyword_inc: "",keyword_exc: ""};feedwind_show_widget_iframe(params);})();</script><div style="font-size:10px; text-align:center; width:300px;"><a href="http://feed.mikle.com/" target="_blank" style="color:#CCCCCC;">RSS Feed Widget</a><!--Please display the above link in your web page according to Terms of Service.--></div><!-- end feedwind code --><!--  end  feedwind code -->Εάν επιθυμείτε κάποια συγκεκριμένη διάσταση στείλτε μας e-mail στο press@enimerosou.gr


Ενημερώστε μας για την ιστοσελίδα ή blog στην οποία θα τοποθετήσετε τη ροή ενημέρωσης του enimerosou.gr:


Please enter the code:

Note: Please fill out the fields marked with an asterisk.